0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

Tư vấn môi trường

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường, chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường của cơ sở. Công ty TNHH Môi Trường MH gửi đến quý khách hàng “Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà cơ sở phải thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

 

I - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động


Trước khi đi vào xây dựng dự án, các doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:
 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (Chưa có quy định hướng dẫn)
 

Cam kết bảo vệ môi trường (CKMT) (Được thay thay thế bởi Kế hoạch BVMT)
 

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) (Thay thế cho Cam kết BVMT)


Hiện tại, vẫn đang đợi thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2015/NĐ-CP

 

II -  Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động
 

 1.  Chưa thực hiện hồ sơ môi trường ban đầu: 
Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.


Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường nào, trước hết sẽ tiến hành lập một trong các hồ sơ môi trường sau:
        
                  
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

          + Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Chi tiết quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22); 


Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản sẽ hướng dẫn cụ thể Nghị định này.
 

2.  Đã hoàn thành hồ sơ môi trường: 
Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường


Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:
 

           Sổ chủ nguồn thải
           + Lập báo cáo giám sát môi trường
           + Xin giấy phép khai thác nước ngầm
         
+ Giấy phép khai thác nước mặt
           + Xin giấy phép xả thải

 

Quy trình thực hiện hồ sơ tư vấn môi trường:

 

Tại sao chọn MH?
 

- Nhân sự có kinh nghiệm thực hiện hồ sơ từ 2-5 năm.​

- Chính sách giá ổn định.

- Chính sách bán hàng hấp dẫn: Hướng dẫn khách hàng tự thực hiện các hồ sơ môi trường.

- Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh.

- Cam kết hoàn tiền nếu không hoàn thành hồ sơ.

 

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua EMAIL: moitruongmh@gmail.com hoặc HOTLINE: 0963 658 081

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG MH

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Email: moitruongmh@gmail.com

Số điện thoại: 0963 658 081