0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

Tin công ty

tiêu hủy 150 tấn thức ăn chăn nuôi bị hư hỏng

TIÊU HỦY 150 TẤN THỨC ĂN CHĂN NUÔI BỊ HƯ HỎNG

Công Ty TNHH Môi Trường MH bố trí phương tiện nhân công đến địa điểm lưu chứa 150 tấn thức ăn chăn nuôi bị hư hỏng buộc tiêu huỷ do yêu cầu của bên Hải quan của Quý Công ty để tiến hành thu gom