0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

Công nghệ môi trường

xử lý hoá chất độc hại

XỬ LÝ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI

Các hoá chất độc hại ở dạng khí, lỏng, rắn được thải ra từ các cơ sở công nghiệp trong các dòng thải: khí thải, nước thải, rác thải
tiêu huỷ hàng hoá hết hạn

TIÊU HUỶ HÀNG HOÁ HẾT HẠN

Công ty TNHH Môi trường MH sẽ bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm là kho chứa hàng hóa của Quý Công ty tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng