0963 65 80 81

moitruongmh@gmail.com

Lò đốt chất thải nguy hại

Lò đốt chất thải nguy hại và hệ thống xử lý khói theo TCVN 2014

 

 

Hệ thống làm mát khói và hấp thụ carbon

 

Ống khói chính của lò đốt từ hệ thống xử lý khói thải

 

Hotline 0916289268