0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ HÀNG HOÁ HẾT HẠN

Công ty nhận vận chuyển, xử lý tiêu hủy hàng hoá.
Phương án thực hiện hủy hàng như sau: 

 
1. Công ty TNHH Môi trường MH sẽ bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm là kho chứa hàng hóa  của Quý Công ty tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng. Tại thời điểm giao chất thải Công ty Môi trường MH sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng hàng hóa mà Quý Công ty đã chuyển giao cho Đơn vị thu gom.
2. Một số chất thải sau khi thu gom sẽ được hủy hình dạng trước khi xử lý.
3. Phương pháp xử lý: tùy theo chủng loại hàng hóa của Quý khách hàng, Công ty MH sẽ có phương án hợp lý đối với từng loại hàng hóa.
4. Sau đó Công ty Môi trường MH sẽ cung cấp hình ảnh hủy định dạng hàng hóa (nếu có) và Giấy xác nhận xử lý cho Quý Công ty sau khi hàng hóa đã được tiêu hủy xong và hoàn thành việc hủy hàng. 

 

Khách hàng được bổ sung những quyền mời bao gồm: Hải quan, Thi hành án, Quản lý thị trường, Sở y tế... đến và trực tiếp giám sát quá trình tiêu huỷ , có thể quay phim , chụp hình,...

Công ty môi trường MH đảm bảo hàng hóa giao nhận của Quý Công ty sẽ không được đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.


Một số hình ảnh tiêu biểu về việc tiêu hủy hàng hóa: