0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG TINH DẦU KEM ĐÃ QUÁ HẠNG SỬ DỤNG

Công ty TNHH Môi Trường MH phối hợp với khách hàng Tiêu huỷ lô hàng tinh dầu kem đã qúa hạn sử dụng.


Vào lúc 15h00 , ngày 20/07/2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến kho chứa tiến hành thu gom thực phẩm tinh dầu thơm dùng sản xuất kem đã hết hạn sử dụng. Tại thời điểm giao hàng tiêu huỷ  Công ty TNHH môi trường MH sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng thực phẩm tinh dầu thơm dùng sản xuất kem đã chuyển giao cho Đơn vị thu gom, tổng khối lượng là 9 lít.