0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG THỰC PHẨM HẾT HẠN - NƯỚC SỐT HẾT HẠN

Vào lúc 11h30 , ngày 29.08.2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến kho của khách hàng và tiến hành thu gom thực phẩm - nước sốt hết hạn sử dụng. Tại thời điểm giao hàng tiêu huỷ cho Công ty TNHH môi trường MH sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng thực phẩm - nước sốt hết hạn đã quá hạn sử dụng đã chuyển giao cho Đơn vị thu gom, tổng khối lượng là 4120kg.