0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

HUỶ HÀNG BỘT VÁNG SỮA HẾT HẠN SỬ DỤNG WHEY POWDER

Vào lúc 9h45 , ngày 26/09/2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm lưu chưa lô hàng bột váng sữa Whey powder hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng.
   Tại thời điểm giao nhận lô hàng bột váng sữa Whey powder hết hạn sử dụng, Công ty TNHH môi trường MH sẽ cung cấp biên bản giao nhận lô hàng bột váng sữa Whey powder hết hạn sử dụng, để xác nhận toàn bộ khối lượng lô hàng bột váng sữa Whey powder hết hạn đã được chuyển giao.