0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HỦY 9 TẤN NƯỚC NGỌT HẾT HẠN SỬ DỤNG

Công Ty TNHH Môi Trường MH sắp xếp và bố trí phương tiện cũng như nhân công đến địa điểm lưu chứa 9 tấn nước ngọt hết hạn sử dụng buộc tiêu huỷ do yêu cầu của bên Quản lý thị trường của Quý Công ty để tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng.

Tại thời điểm giao nhận lô hàng trên, Công Ty TNHH Môi Trường MH đã cung cấp biên bản giao nhận lô hàng nước ngọt hết hạn sử dụng giữa công ty và Quý khách hàng để xác nhận khối lượng hàng hoá đã được chuyển giao.

Ngoài ra, Công Ty TNHH Môi Trường MH sắp xếp phương tiện đưa đón các cán bộ ban ngành liên quan đi chứng kiến việc tiêu huỷ lô hàng 9 tấn nước ngọt hết hạn sử dụng buộc phải tiêu huỷ ở trên.

Lô hàng trên sau khi thu gom đã được vận chuyển đến nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi quá trình tiêu huỷ kết thúc, Công Ty TNHH Môi Trường MH cung cấp Biên bản tiêu huỷ cho Quý Công ty.

Một số hình ảnh hủy lô hàng 9 tấn nước ngọt hết hạn sử dụng:

 

Lô hàng được đưa đến nơi tiêu hủy tại nhà máy