0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HỦY 177 CONTAINER THỊT BÒ, NHỰA PHẾ LIỆU, HOA QUẢ, CHÂN GÀ BUỘC TIÊU HỦY DO YÊU CẦU CỦA BÊN HẢI QUAN, C49 VÀ SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Công Ty TNHH Môi Trường MH sắp xếp và bố trí phương tiện cũng như nhân công đến địa điểm lưu chứa 177 container thịt bò, nhựa phế liệu, hoa quả chân gà buộc tiêu hủy theo yêu cầu của bên Hải quan, C49 và Sở Tài Nguyên & Môi Trường của Quý Công ty để tiến hành thu gom và đưa lên xe chuyên dụng.

Tại thời điểm giao nhận lô hàng trên, Công Ty TNHH Môi Trường MH đã cung cấp biên bản giao nhận lô hàng thịt bò, nhưạ phế liệu, hoa quả chân gà buộc tiêu hủy theo yêu cầu của bên Hải quan, C49 và Sở Tài Nguyên & Môi Trường giữa công ty và Quý khách hàng để xác nhận khối lượng hàng hoá đã được chuyển giao.

Ngoài ra, Công Ty TNHH Môi Trường MH sắp xếp phương tiện đưa đón các cán bộ liên ngành liên quan đi chứng kiến việc tiêu huỷ lô hàng trên.


Lô hàng trên sau khi thu gom đã được vận chuyển đến nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi quá trình tiêu huỷ kết thúc, Công Ty TNHH Môi Trường MH cung cấp Biên bản tiêu huỷ cho Quý Công ty.

Một số hình ảnh hủy lô hàng 177 container thịt bò, nhựa phế liệu, hoa quả chân gà buộc tiêu hủy theo yêu cầu của bên Hải quan, C49 và Sở Tài Nguyên & Môi Trường:

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG MH

Địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Email: moitruongmh@gmail.com

Số điện thoại: 08 88 44 77 55 - 0963 658 081