0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ HÀNG DƯỢC PHẨM HẾT HẠN SỬ DỤNG

Vào lúc 13h30, ngày 10.10.2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến kho chứa lô hàng dược phẩm hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng. Tại thời điểm giao hàng tiêu huỷ cho Công ty TNHH môi trường MH sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng  Dược phẩm hết hạn sử dụng đã chuyển giao cho đơn vị thu gom.
Quá trình thu gom và vận chuyển lên xe chuyên dụng: