0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG HOÁ MỸ PHẨM DÙNG CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HẾT HẠN SỬ DỤNG

Công Ty TNHH Môi Trường MH sẽ bố trí phương tiện nhân công đến địa điểm lưu chứa lô hàng hoá mỹ phẩm dùng trong nhà hàng khách sạn hết hạn sử dụng của Quý Công ty để tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng. Tại thời điểm giao nhận lô hàng hoá mỹ phẩm dùng trong nhà hàng khách sạn hết hạn sử dụng, Công Ty TNHH Môi Trường MH sẽ cung cấp biên bản giao nhận chất thải để xác nhận khối lượng hàng hoá đã được chuyển giao.
Lô hàng trên sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
Sau khi quá trình tiêu huỷ kết thúc, Công Ty TNHH Môi Trường MH sẽ cung cấp Biên bản tiêu huỷ cho Quý Công ty.

Một số hình ảnh quá trình thu gom và tiêu huỷ: