0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG MỸ PHẨM HẾT HẠN SỬ DỤNG

Vào lúc 8h30 , ngày 22/09/2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm lưu chưa lô hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng.
   Tại thời điểm giao nhận lô hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng, Công ty TNHH môi trường MH sẽ cung cấp biên bản giao nhận lô hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng, để xác nhận toàn bộ khối lượng lô hàng mỹ phẩm hết hạn đã được chuyển giao.
   Toàn bộ lô hàng mỹ phẩm hết hạn sử dụng được vận chuyển về nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.