0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG THỊT KHÔ - BÁNH - THỊT ĐỘNG LẠNH HẾT HẠN SỬ DỤNG

Ngày 19/09/2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến địa điểm lưu chưa lô hàng thịt khô - bánh - thịt đông lạnh hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng.
   Tại thời điểm giao nhận lô hàng hịt khô - bánh - thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, Công ty TNHH môi trường MH sẽ cung cấp biên bản giao nhận lô hàng hịt khô - bánh - thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, để xác nhận toàn bộ khối lượng lô hàng hịt khô - bánh - thịt đông lạnh hết hạn đã được chuyển giao.
   Toàn bộ lô hàng hịt khô - bánh - thịt đông lạnh hết hạn sử dụng được vận chuyển về nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.