0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ 20 TẤN PHÂN BÓN KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH Môi Trường MH bố trí phương tiện nhân công đến địa điểm lưu chứa 20 tấn phân bón không qua kiểm định buộc tiêu huỷ do yêu cầu của bên Hải quan của Quý Công ty để tiến hành thu gom, đưa lên xe chuyên dụng. Tại thời điểm giao nhận lô hàng trên, Công Ty TNHH Môi Trường MH đã cung cấp biên bản giao nhận lô hàng phân bón không qua kiểm định để xác nhận khối lượng hàng hoá đã được chuyển giao.
      Ngoài ra, Công Ty TNHH Môi Trường MH sắp xếp phương tiện đưa đón các cán bộ ban ngành liên quan đi chứng kiến việc tiêu huỷ lô hàng 20 tấn phân bón không đạt kiểm định buộc phải tiêu huỷ ở trên.
      Lô hàng trên sau khi thu gom đã được vận chuyển đến nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
      Sau khi quá trình tiêu huỷ kết thúc, Công Ty TNHH Môi Trường MH cung cấp Biên bản tiêu huỷ cho Quý Công ty.