0936.443.866

moitruongmh@gmail.com

TIÊU HUỶ LÔ HÀNG DƯỢC PHẨM HẾT HẠN SỬ DỤNG

Vào lúc 09h30, ngày 29.07.2017, Công ty TNHH môi trường MH bố trí phương tiện và nhân công đến kho chứa lô hàng dược phẩm hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng. Tại thời điểm giao hàng tiêu huỷ cho Công ty TNHH môi trường MH sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng  Dược phẩm hết hạn sử dụng đã chuyển giao cho đơn vị thu gom, tổng khối lượng hơn 2500 kg.
Quá trình thu gom và vận chuyển lên xe chuyên dụng:

Dược phẩm hết hạn đã được niêm phong

 

Lô dược hết hạng đã được niêm phong tất cả

 

Xe vận chuyển dược hết hạng được niêm phong 

 

Dược phẩm hết hạn được đưa đến địa điểm xử lý

 

Lô dược phẩm hết hạn trong quá trình tiêu huỷ

 

Trong suốt quá trình tiêu huỷ có sự giám sát và quay phim từ nhân viên Công Ty

Công ty TNHH môi trường MH đảm bảo hàng hóa giao nhận của Quý Công ty sẽ không được đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ.